Contestaţiile se depun în data de 30.06.2020, între orele 16,00-20,00 și în data 1.07.2020 între orele 8.00-12.00. la secretariatul comisiei de examen, în centrul de examen Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” sau la adresa de e-mail contestatii.pedagogic@gmail.com.

Pentru depunerea cererilor este necesară cartea de identitate.

Model cerere contestații