"Nici o pasăre nu are zbor prea înalt, dacă nu zboară cu aripi proprii."
William Blake
Home ~ Prezentare ~ Regulament intern

Regulament

Profilului moral ?i ac?ional al absolventului Liceului Pedagogic ,,Spiru Haret” este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem s? le promov?m prin procesul de înv??are ?i educa?ie.


Valori promovate în Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret”

  • Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine ?i de a-?i urma propria con?tiin??.
  • Judecata în?eleapt? - a defini ?i a în?elege scopurile valoroase ?i a stabili priorit??ile; a gândi prin prisma consecin?elor ac?iunilor ?i a fundamenta deciziile pe în?elepciunea practic?.
  • Integritatea -  a avea puterea interioar? de a spune adev?rul, de a ac?iona onest în gând ?i în fapt?.
  • Bun?tatea - a ar?ta grij? ?i compasiune, prietenie ?i generozitate fa?? de ceilal?i.
  • Perseveren?a - a fi consecvent ?i a g?si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult??ilor, a e?ecurilor personale.
  • Respectul - a ar?ta considera?ie fa?? de oameni, fa?? de autorit??i, fa?? de proprietate ?i, nu în ultimul rând, fa?? de propria persoan?.
  • Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecven?? obliga?iile care revin fiec?ruia, asumarea r?spunderii pentru propriile ac?iuni.
  • Autodisciplina -  a avea control asupra propriilor ac?iuni, cuvinte, dorin?e împulsuri ?i a avea un comportament adecvat oric?rei situa?ii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.


Fișiere asociate cu această pagină:
1. Regulament de ordine interioara
Copyright © 2012 Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Focşani.
Toate drepturile rezervate.
bijuterii pietre semipretioase